phone-35587300-kontorbygg-as

EIENDOMMER

Skagerak arena, Tribune syd

Eiendommen består av syd-tribunen og tilstøtende parkeringsanlegg og ubebygd tomt i det syd-østre hjørnet.

 

Skagerak-arena

Skagerak arena

Fridtjof Nansens Gate 21

Fridtjof Nansens Gate 21 Næringsbygget på Skagerak er på 10.500 m² og kostet ca. 250 mill. kroner. Eier er Grenland Arena AS, der Borgestad ASA eier 49%, Kontorbygg AS 29% og Grenland Invest 22 %. I dag står dette bygget frem som et av Grenlands flotteste næringsbygg. Bygget er utleid med tilfredsstillende betingelser. Odds Ballklubb leier tribuneanlegget og betaler 12% av klubbens samlede billettinntekter i leie. I tillegg leier klubben egne lokaler, gardrobeanlegg og VIP-lokaler. Det nord-østre hjørnet skal bebygges med lokaler for REMA 1000 og undervisningslokaler til TIT (Toppidrettsgymnasiet i Telemark). Byggestart i november, med ferdigstillelse i september 2017. Dersom øvrige eiere vil selge har Kontorbygg en utkjøpsplikt pr. 31.12.2019.

 

Citybygg-Skien

Citybygg AS

Bygg er på ca. 5.000 kvm i 7 etasjer. Lokalene er utleid til bl.a. Rosenvold klær, Helland Musikksenter, Mariannes Bistro, ADHD-foreningen, Aleris Ungplan, Skien kommunes bedrifthelsetjeneste og NKS Veiledningssenteret for pårørende. Det er ledige lokaler fra 50 kvm. til 700 kvm.

 

Den-røde-skolen

Den røde skolen

Bygget er oppført på en leietomt og er på ca. 1.300 kwm fordelt på 2 etasjer. Eksisterende bygg måtte imidlertid rives, slik at det ble oppført en ny og moderne skole, som i sin helhet er utleid til Skien kommune, på langsiktig kontrakt.

 

sentraltannklinikk-ved-sykehuset-telemark

SENTRALTANNKLINIKK VED SYKEHUSET TELEMARK

Det ble i 2009 inngått en langsiktig leieavtale med Fylkestannlegen i Telemark om å bygge en sentraltannklinikk med spesialistklinikk.

Dette er en moderne og funksjonell tannklinikk.

Bygget er reist på festet tomt ved sykehuset Telemark og er på ca. 2.200 kwm i 2 etasjer.

 

prinsessegaten-5-skien

PRINSESSEGT.5

Sommeren 2010 ble det besluttet å kjøpe denne eiendommen. Den støter inntil vår eiendom Prinsessegt.3 og gjør det mulig å utnytte begge eiendommene på en rasjonell og strategisk måte i fremtiden.

Eiendommen består av forretnings- og kontorlokaler og har 2 store leiligheter.

Bebygd med ca. 650 kwm. Eiendomstomt på ca. 250 kwm.

Forretningslokalet er fra 01.05.2014 utleid til en Somalisk ungdomsforening som skal drive kafe for ungdom.

Leilighetene er utleid til privatpersoner.

 

henrik-ibsensgate-10-skien

HENRIK IBSENS GATE 10

Eiendommen ble kjøpt i 1993.

Den er bebygd med ca. 1.000 kvm. i 3 etasjer.

Bygget er utleid til kommunale foreninger, Mersmak, Kafe Stockmand og Folqe pub.

Gårdsrommet er rehabilitert.

Ventilasjon/kjøling

I 1. etasje er det ledige lokaler på 30 kvm.

 

kongensgate-27-skien

KONGENS GATE 27

Kongens gate 27.

Oppført i 1900.

Senere påbygd i 1927 og 1963.

Eiendommen ble kjøpt i 1998.

Bebygd med ca. 420 kvm i 2 etasjer + underetasje og loftsetasje.

Leietakere er ,KIA og en bruktbutikk.

Bygget har en sentral beliggenhet.

Gode parkeringsforhold.

Det er ledige lokaler fra 1. oktober 2015 ( Sigbjørn Dahls renseri )

 

rodmyrsvingen-67-skien

RØDMYRSVINGEN 67

Eiendommen ble bygd i 1996. Det er et lager bygg på ca. 1.900 kvm. Tomten er på ca. 13.000 kvm. Eiendommen er i sin helhet utleid til Norsk Gjenvinning AS.

 

henrik-ibsensgate-2-skien

HENRIK IBSENSGT.2

Kaffehuset.

Bygget ble kjøpt i 1999 og er på 5.310 kvm.

I byggets 1. etasje har Skien kommune sitt service kontor.

2,3, og 4. etasje er utleid til Skien kommune, teknisk etat.

I 5.etasje er det 7 selveier leiligheter

 

Rødmyrveien 57 (Rødmyrveien 57 AS)

Næringsbygg på ca. 9.000 m² som ble bygget for utleie til GREP og som ble ferdigstilt i september 2016. Kontorbygg AS eier 49%. Bygget skal huse produksjonsavdelingene til Grep, inklusive «Marensro-prosjektet».

 

Bedriftsveien 46-50 – (Kjørbekk Eiendom AS)

Kontorbygg eier 13,8%. Hovedsakelig utleiet til NAV Telemark. En del ledige lokaler. Vi har vaktmestertjenesten i byggene.

 

Vi vil gjerne høre fra deg

* Required

Kontorbygg AS

Kverndalsgata 10

Postboks 192

3701 Skien

post@kontorbygg.no

phone-number-kontorbygg-as